MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har styresekretær i Storebrand livsforsikring AS, Stig Benestad den 23. mars 2011 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe 868 aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 46,06 kroner pr. aksje.  Stig Benestad eier 6 122 aksjer i Storebrand ASA etter kjøpet.

 

Lysaker, 29, mars 2011

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner