Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ledende ansatte har Storebrand ASA  i dag solgt 42.344 aksjer til ledende ansatte til en kurs 46,79 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er 3 796 588 etter tildelingen av aksjer.


Lysaker, 22. mars 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner