NHO valgte Storebrand som pensjonsleverandør

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har valgt Storebrand som leverandør av obligatorisk tjenestepensjon for sine medlemsbedrifter. Avtalen er den mest omfattende som er inngått i det norske pensjonsmarkedet.

Avtalen innebærer at NHO-bedrifter som i dag ikke har tjenestepensjon raskt kan etablere obligatorisk tjenestepensjon for sine ansatte. Storebrand og NHO vil i løpet av få uker tilrettelegge for at bedriftene kan tegne pensjonsavtaler. Rammeavtalen omfatter samtlige av NHOs medlemsbedrifter og gir den enkelte bedrift mulighet til å utvide pensjonsavtalen med tilleggsdekninger.

- Vi er svært godt tilfreds med den avtalen vi nå har inngått for NHOs medlemsbedrifter. Vår store medlemsmasse har gitt oss det beste utgangspunkt for å fremforhandle gode betingelser og løsninger til glede for bedriftene og deres ansatte. Ved valget av pensjonsleverandør har vi lagt vekt på at medlemmene skal sikres en god pensjonsleveranse ikke bare det første året, men over tid, sier NHOs administrerende direktør Finn Bergesen i en kommentar.
 
- Vi er glade og stolte over den tilliten NHO har vist Storebrand gjennom denne beslutningen. Avtalen er svært viktig for Storebrand og vi skal vise oss tilliten verdig. Avtalens omfang og struktur sikrer gode og effektive løsninger til svært gunstige priser. Vi har et langsiktig perspektiv på samarbeidet og suksessen vil måles gjennom mange fornøyde NHO-medlemmer, sier konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand.
 
 
Medlemmene i NHO er om lag 16 000 bedrifter innenfor håndverk, industri, service og IKT/kunnskap. Bedriftene omfatter om lag 440 500 arbeidsplasser og står for 40 prosent av den økonomiske verdiskapingen i det private næringslivet.
 
 
Oslo, 30. mars 2006

Kontaktpersoner: <br> Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br> tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12 <br> Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: tlf. 22 31 55 33 - <br> mob. 93 40 38 13

Abonner