Nordens beste på klimarapportering

Storebrand blir hedret for sin klimarapportering av Carbon Disclosure Project. Konsernet har som mål å kutte CO2-utslipp med 20 prosent på to år.
Som eneste nordiske finanskonsern er Storebrand med i CDPs Carbon Disclosure Leadership Index (CDLI). Det andre norske selskapet som er med i indeksen er Norske Skog, som topper listen. Utnevnelsen er basert på selskapenes evne til å rapportere eget klimaforbruk, intern datahåndtering og forståelse av hvordan klimaendringen påvirker virksomheten.
Carbon Disclosure Project (CDP) representerer 475 av verdens største institusjonelle investorer, med en samlet forvaltningskapital på 55 000 milliarder dollar.
- Storebrand har som mål å være Nordens ledende finansaktør innfor samfunnsansvar, og det gjelder også tiltak for å holde orden i eget hus. Kvalifiseringen er en anerkjennelse av vårt klimaarbeid, sier Elin Myrmel-Johansen, konserndirektør Samfunnsansvar i Storebrand.
 
Storebrands klimamål er å redusere konsernets CO2-utslipp med 20 prosent på to år - fra 2008 til 2010.  Konsernets CO2-utslipp kommer hovedsakelig fra to kilder, energiforbruk i kontorbygningene og reisevirksomhet.
 
Kun 17 av 48 norske selskaper valgte å svare på undersøkelsen. I de andre nordiske landene var svarprosenten langt høyere. Myrmel-Johansen er skuffet over at så få norske børsnoterte selskaper tok seg bryet med å svare på spørreundersøkelsen fra CDP om klimautslipp og planer for utslippskutt.  Dette kan være et tegn på at mange norske selskaper ikke tar klimatrusselen alvorlig, mener hun. 
 
Storebrand vil bruke resultatene i arbeidet med å luke ut klimaverstingene fra selskapets pensjons- og fondsporteføljer, forteller Christine Tørklep Meisingset, leder for samfunnsansvarlige investeringer.
 
- CDP-prosjektet spiller en viktig rolle i forhold til å gi institusjonelle investorer god informasjon om selskapenes utslipp og håndtering av drivhusgasser, kommenterer hun.
 
 
Om CDP
Carbon Disclosure Project (CDP) er en uavhengig, non-profit organisasjon som har som formål å samle inn og publisere informasjon om bedrifters utslipp av drivhusgasser, og annen informasjon knyttet til bedrifters håndtering av klimagassproblematikk. CDP benytter den globale standarden for rapportering av drivhusgassutslipp, GHG-protokollen, og er i dag den ledende globale leverandør av sentrale data om klimaendringer og utslipp av klimagasser.
 
Oslo, 29. oktober 2009
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Elin Myrmel Johansen, konserndirektør for samfunnsansvar, tel 934 80 538
Storebrand, Christine Tørklep Meisingset, leder for samfunnsansvarlige investeringer, tel 934 80 681
 
 

Abonner