Ny konsernorganisering i Storebrand

Med virkning fra 1. mars 2011 gjennomføres det organisasjonsmessige tilpasninger i Storebrand-konsernet.

 

Det er i den forbindelse gjort endringer i konsernledelsens sammensetning og Odd Arild Grefstad er utnevnt til ny administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring AS. Grefstad er i dag CFO i Storebrand-konsernet. Lars Aa. Løddesøl er utnevnt til CFO og COO, med ansvar for blant annet Økonomi, finans, HR og IT.

 

Den nye modellen sikrer et helhetlig kundegrensesnitt, samler kompetanseområder og legger til rette for effektiv balansestyring.  

 

- Hovedmålsetting med omorganiseringen er å gjøre det enklere å være kunde i Storebrand. Vi skal strømlinjeforme interne prosesser, styrke posisjonen i privatmarkedet og øke salget av fondsbaserte produkter, sier konsernsjef Idar Kreutzer.

 

 

Konsernledelsen i Storebrand vil etter endringen ha følgende sammensetning:

 

· Konsernsjef og administrerende direktør Storebrand ASA, Idar Kreutzer
·         CFO og COO, Lars Aa. Løddesøl
·         Administrerende direktør Storebrand Livsforsikring AS, Odd Arild Grefstad
·         Administrerende direktør SPP Livförsäkring AB, Sarah McPhee
·         Administrerende direktør Storebrand Kapitalforvaltning AS, Hans Aasnæs
·         Konserndirektør Forsikring, Gunnar Rogstad

 

 

Roar Thoresen trer ut av stillingen som konserndirektør for Operative prosesser og slutter i Storebrand i løpet av 2011.Thoresen vil være rådgiver for konsernsjef frem til han slutter.
Elin Myrmel-Johansen, som har vært konserndirektør for samfunnsansvar, går over i annen stilling i konsernet.

 

Truls Nergaard fortsetter som administrerende direktør i Storebrand Bank og Egil Thompson fortsetter som konserndirektør for Informasjon og næringspolitikk. Begge vil rapportere til konsernsjef.

 

 

 

Lysaker, 24. januar 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

Abonner