Nye forsikringsvilkår innen ytelsesbasert pensjon i SPP

Styret i SPP Livförsäkring AB, et selskap i Storebrand konsernet, har den 26. november vedtatt endringer knyttet til forsikringsvilkårene innen det ytelsesbaserte produktet (DB) som selskapet tilbyr i det svenske markedet.
 
De vedtatte endringene vil gi høyere forventet avkastning på investert kapital og sikre økt bufferkapital. Dette gir grunnlag for økte pensjoner til kundene og en bedret inntjeningsprofil for SPP.
 
Endringene gjør at SPP kan bedre tilpasse forvaltningen for å møte de langsiktige pensjonsforpliktelsene, og øker således den forventede avkastningen i investeringsporteføljen. Forsikringsforpliktelsene for disse porteføljene vil fremover kun bli beregnet med en markedsrente fremfor en garantert rente som tidligere.
 
Samtidig endres dagens overskuddsdeling på avkastning mellom kunde og eier, med en modell hvor selskapet får en avgift i de tilfeller der pensjonene blir indeksert.
 
De nye forsikringsvilkårene vil bli innført fra 1. januar 2010. De vedtatte endringene får ingen påvirkning for inneværende år.
 
Ytterligere detaljer om de nye forsikringsvilkårene er beskrevet i vedlegg til denne meldingen.
 
Oslo, 26. november 2009
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner

Dokumenter og linker