NYTT STYREMEDLEM I STOREBRAND ASA

Representantskapet i Storebrand ASA har i møte 24. mai 2011 valgt
Monica Caneman som nytt styremedlem i Storebrand ASA.

 

De sittende styremedlemmer Birger Magnus, Halvor Stenstadvold, Jon Arnt Jacobsen, Birgitte Nielsen, John Staunsbjerg Dueholm og Heidi Skaaret ble alle gjenvalgt.

 

Styret i Storebrand ASA består etter dette av følgende medlemmer;
Birger Magnus (styreleder), John Staunsbjerg Dueholm, Jon Arnt Jacobsen, Halvor Stenstadvold, Birgitte Nielsen, Heidi Skaaret, Monica Caneman, Ann-Mari Gjøstein, Knut Dyre Haug og Kirsti Valborgland.

 

Lysaker, 27. mai 2011

 

Kontaktpersoner:

 

Informasjonsdirektør Egil Thompson: mob. 93 48 00 12

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner