Nytt styremedlem i Storebrand ASA

Representantskapet i Storebrand ASA valgte i møte 20. mai Annika Lundius som nytt styremedlem i Storebrand ASA. Lundius, som er viseadministrerende direktør i Svensk Näringsliv, tiltrer med virkning fra 20. mai 2008.
 
Lundius kommer inn i styret i tilegg til eksisterende styremedlemmer, i medhold av vedtektsendringer besluttet i selskapets generalforsamling 23. april 2008. Annika Lundius velges for ett år frem til våren 2009. De øvrige styremedlemmene i Storebrand ASA ble gjengvalgt for ett år.
 
Representantskapet har lagt vekt på at Storebrand ønsker å ha en bred representasjon av selskapets aksjeeiere og andre interessegrupper i sitt styre. I forlengelsen av Storebrands oppkjøp av SPP Livförsäkring AB høsten 2007 ser man det som viktig at konsernstyret besitter kompetanse vedrørende svensk finansbransje og næringsliv.
 
Valgkomiteen ser det som naturlig og ønskelig at Lundius, i kraft av sin årelange erfaring fra svensk næringsliv, og sitt kjennskap til svensk finansbransje og reguleringen av denne, blir representert i Storebrands konsernstyre, sier Terje R. Venold, leder av Storebrands valgkomite og ordfører i Storebrands representantskap.
 
Oslo, 20. mai 2008
 
Kontaktpersoner:
 
Representantskapets ordfører, Terje R. Venold: mob. 90582323
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12

Abonner