Økte tapsavsetninger i FinansbankenEtter Stein Wessel-Aas' inntreden i styret per 1. juli er det nye styret i Finansbanken komplett. Styret består etter dette av Idar Kreutzer (styrets formann), Finn Strøm-Gundersen (nestformann), Stein Wessel-Aas, Jan O. Frøshaug, Jan Erik Slørstad, Per Øyvind Schiong og Gunnar Henriksen (konst. adm. dir.). Strategien innenfor shipping ligger fast, og bankens eksponering mot shipping reduseres.

Sampo er orientert om styrets beslutning, og har bekreftet at Finansbankens behov for ytterligere tapsavsetninger ikke vil ha betydning for deres bud, som ligger i markedet frem til 10. august.

Nærmere informasjon gis 15. august, når Storebrand og Finansbanken offentliggjør resultatene for andre kvartal.

Oslo, 1. august 2001

Kontaktpersoner: <br> <br>Storebrand ASA: <br>Per Ivar Sandvik, tlf 22 31 14 62, mobil 934 03 183 <br> <br>Finansbanken ASA: <br>Gunnar Henriksen, tlf. 22 47 40 94 <br>

Abonner