Opptak av evigvarende ansvarlig lån

Storebrand Livsforsikring AS har den 5. juni utstedet et
evigvarende ansvarlig lån for totalt 1,7 milliarder kroner.
Kupongrenten er satt til 3 måneders NIBOR pluss 3,50 prosentpoeng.
 
Rådgiver: Nordea Markets.
Tilretteleggere: Nordea Markets, UBS Investment Bank og JPMorgan.
Prospekt vil bli gjort tilgjengelig på www.storebrand.no.
 
Oslo, 6. juni 2008
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson: mobil +47 93 48 00 12
Nordea Markets, Eindride Stien, mobil +47 90 76 92 01

Abonner