Overveldende støtte fra Storebrands aksjonærer- Det er gledelig at et overveldende flertall av aksjonærmassen slutter opp om Sampos bud på Storebrand. En oppslutning på hele 83,5% viser at aksjonærene deler de vurderinger våre ansatte, ledelsen og styret har gjort. Ser vi bort fra DnBs eierandel, er oppslutningen på 93%, sier styreformann Leiv L. Nergaard i en kommentar.

På bakgrunn av den sterke støtten fra aksjonærfellesskapet i Storebrand er Storebrands styre tilfreds med at Sampo velger å utvide tilbudsperioden. Storebrand er også positiv til at Sampo i lys av tilbakemeldingene fra Folketrygdfondet og Orkla vil sende sin konsesjonssøknad.

- Den usikkerhet noen kan ha følt knyttet til gjennomførbarheten av en sammenslåing med Sampo er nå vesentlig redusert, noe som i seg selv kan stimulere flere til å akseptere. En slik forlengelse av tilbudsperioden gir også aksjonærer som av praktiske grunner så langt ikke har svart en mulighet til å sende sin aksept. I tillegg gir forlengelsen av fristen disse aksjonærene en ny anledning til å vurdere det industrielle og finansielle grunnlaget for et partnerskap med Sampo, sier Nergaard.

Administrrende direktør Idar Kreutzer understreker at både Sampo, If og Storebrand nå håper på en snarlig, positiv avklaring av situasjonen. -Vi har sterk tro på den foreslåtte løsningen, og selskapenes totalt 16 000 ansatte er utålmodige etter å komme i gang. If vil forsterke posisjonen som det klart ledende skadeforsikringsselskapet i Norden, og sammen vil Sampo og Storebrand utgjøre en slagkraftig nordisk enhet, sier Kreutzer.

Oslo, 11. juli 2001

Kontaktperson: <br> <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: <br>22489586 - 93480012 <br>

Abonner