Presentasjon: Samarbeide mellom Pohjola, Skandia og Storebrand

Presentasjonen er tilgjengelig på følende link: