Presentasjon av 1. kvartal 1999

Presentasjon av 1. kvartal 1999 er nå tilgjengelig på følgende link:

Abonner