Presentasjon vedrørende markedsandeler for norske livselskaper etter 1. kvartal 1999

Presentasjon vedrørende markedsandeler for norske livselskaper etter 1. kvartal 1999 er nå tilgjengelig på følgende link: