Resultat for 3. kvartal 2003

Administrerende direktør Idar Kreutzer og andre representanter for ledelsen vil være til stede for å presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet samt svare på spørsmål.

Pressekonferanse med offentliggjøring av regnskapstallene
 
onsdag 5. november kl. 09.00
FELIX Konferansesenter -  Felix 2
Bryggetorget 3, Oslo
 
 
 
Administrerende direktør Idar Kreutzer og andre representanter for ledelsen vil være til stede for å presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet samt svare på spørsmål.
 
 
I tillegg holder konsernet analytikerpresentasjon samme dag:
 
onsdag 5. november kl. 13.00
FELIX Konferansesenter -  Felix 2
Bryggetorget 3, Oslo
 
                                       
Administrerende direktør Idar Kreutzer og andre representanter for ledelsen vil presentere hovedtrekk fra virksomheten og regnskapet
Pressemeldingen og kvartalsrapporten gjøres tilgjengelig på Internett kl. 08.30Alt materiell vil være tilgjengelig på Felix Konferansesenter til samme tidspunkt. I tillegg blir analytikerpresentasjonen lagt ut på våre hjemmesider http://www.storebrand.no kl. 08.30.
 
Analytikerpresentasjonen vil bli sendt direkte på Web-TV og kan sees på våre hjemmesider fra kl. 13.00. Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.
 
Eventuelle spørsmål om arrangementene kan rettes til undertegnede. Hvis du ikke har anledning til å være til stede på arrangementene, men har spørsmål til selskapet, kan du ringe 22 31 26 20 og legge igjen beskjed.  En i ledelsen vil ringe tilbake så fort som mulig.
 
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Egil Thompson                                          Nils Robert Hodnesdal
Informasjonsdirektør                                      Investor Relations

Abonner