Resultatforbedrende tiltak i Storebrand Bank


De varslede tiltakene vil ikke ha noen konsekvenser for våre kunder. Alle vil få samme service, betjening og gode produkter som før, og innskuddene er trygge. Noe av målet med omorganiseringen som nå er gjort, er å effektivisere driften og sikre høy kvalitet på våre leveranser til kundene.

Den varslede nedbemanningen omfatter primært støtteapparat/stab, og rådgiverne ved Storebrand Banks finansielle sentra er ikke berørt av prosessen. Tiltakene vil samlet gi en resultatforbedring for Storebrand Bank på 114 millioner kroner på årlig basis, mens resultateffekten for inneværende år blir på 84 millioner kroner.

Oslo, 15. januar 2002 <br> <br>Kontakt kundesenter: <br> <br>Har du spørsmål om kundeforhold, kontakt kundesenteret på telefon 810 00 888. <br> <br>Mediekontakt: <br> <br>Informasjonssjef i Storebrand Bank <br>Kristin V. Tønnessen, tlf. 22 31 25 89, mobil 93 48 06 48

Abonner