Sampo har trukket sitt bud på Storebrand <br>Storebrands strategi ligger fast- Storebrands styre beklager Sampos beslutning. I likhet med Sampo har vi fortsatt sterk tro på den industrielle logikken i et partnerskap. Samtidig har vi forståelse for Sampos konklusjon. Til tross for meget sterk oppslutning fra Storebrands aksjonærer har det ikke vært mulig å oppnå en akseptgrad på over 90 %, slik både Sampo og norske myndigheter så langt har krevd. Fallet i verdens finansmarkeder har også påvirket negativt grunnlaget for gjennomføringen av avtalen mellom Storebrand og Sampo, sier styreformann Leiv L. Nergaard i en kommentar.

Administrerende direktør Idar Kreutzer sier i en kommentar at partnerskapet med Sampo ble iverksatt som et offensivt svar på endringene i det nordiske finansmarkedet.

Han sier videre:

- Storebrands strategi ligger fast. Vår sterke satsning innen spare- og livsforsikringsmarkedet videreføres. Som den ledende virksomheten innen liv, pensjon og kapitalforvaltning i Norge har vi et godt grunnlag for videre vekst i hjemmemarkedet og i utvalgte internasjonale markeder. Vi vil også fremover ha et aktivt forhold til den pågående restruktureringen av det nordiske finansmarkedet.

Avtalen om If er knyttet til Sampo-transaksjonen. Den industrielle logikken bak en utvidelse av If med Sampos skadevirksomhet er sterk, og en gjennomføring av denne avtalen vil vurderes på selvstendig grunnlag

Alle aksjonærer som har akseptert Sampos tilbud vil få tilbakeført sine aksjer til den enkeltes VPS-konto.

Nærmere informasjon vil bli gitt på en kombinert presse- og analytikerkonferanse kl. 14.00 i dag. Konferansen holdes på Felix Konferansesenter - Aker Brygge.

Det blir også telefonkonferanse kl. 17.00 i dag. Påmelding skjer via +47 800 80 119. Digitalt opptak av konferansen kan nås på telefon nr. +47 22 33 11 13, kode 1127 + 127.


Oslo, 1. oktober 2001
Storebrand

Kontaktpersoner: <br> <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586 - 93480012 <br>

Abonner