Skandia og Storebrand etablerer det ledende nordiske skadeforsikringskonsernet

Styrene i Storebrand og Skandia har besluttet å slå sammen sine skadeforsikringsaktiviteter og etablerer med dette det ledende nordiske skadeforsikringskonsernet.· Den nye gruppen vil være det ledende nordiske skadeforsikringskonsernet med proforma skadeforsikringspremier på ca. NOK 22.3 mrd. Basert på tall for 3. kvartal 1998 vil proforma totale eiendeler utgjøre ca. NOK 49 mrd. og egenkapitalen ca. NOK 10.6 mrd.

· Basert på den nye gruppens betydelige kompetanse skal nye produkter og tjenester utvikles raskere enn før. Evnen til å innføre nye produkter og tjenester vil være fordelaktig både for eksisterende og nye kunder. Opprettelsen av den nye gruppen vil videre resultere i effektivitetsforbedringer og styrking av virksomheten til fordel for kundene.

· Den nye gruppen vil bli et integrert nordisk skadeforsikringskonsern som vil tiltrekke seg, beholde og utvikle dyktige fagpersoner og ledere. Den nye gruppens styrke og vekstmuligheter vil øke den langsiktige jobbsikkerheten og de ansattes karrieremuligheter.

· Koordinering av aktiviteter vil gi stordriftsfordeler, lavere enhetskostnader og økte ressurser for kontinuerlig utvikling av produkter, tjenester og distribusjonskanaler til fordel for både kunder og aksjonærer. Resultatet er at det etableres en ledende nordisk aktør med evnen til å forsvare og forbedre sin posisjon i eksisterende markeder, og som vil ha tilstrekkelig styrke til å delta i fremtidige europeiske strukturendringer.

· Den nye gruppen forventer å oppnå årlige kostnadsreduksjoner på NOK 440 mill. i løpet av en treårs periode. Når de nordiske forsikringsmarkeder blir mer integrert, forventes ytterligere besparelser.

· Den nye gruppen vil foreta en grundig gjennomgang av merkenavn. Når vurderingen av merkenavn er gjennomført, vil den nye gruppen satse på en felles merkenavnstrategi som utnytter eiernes sterke merkenavn.

· Skandia og Storebrand har som intensjon å søke om børsnotering for den nye gruppen.

· Den nye gruppen vil satse på videre ekspansjon i det nordiske markedet med særlig fokus mot Finland og Danmark.

· Den nye gruppen vil ha en kundebase bestående av ca. 4 millioner kunder og en markedsandel på ca. 19 prosent i det nordiske skadeforsikringsmarkedet. Markedsandelen til den nye gruppen i Norge vil være gjenstand for diskusjon med myndighetene. Den nye gruppen vil være innstilt på å gjennomføre de tiltak som vil være nødvendig i denne forbindelse.

· Den nye gruppen vil være et nordisk skadeforsikringskonsern med hovedsete i Stockholm. Divisjon Privat og Divisjon Sjø og Energi vil ledes fra Norge, mens Divisjon Industri vil ledes fra Sverige.

For fullstendig pressemelding, følg linken nedenfor.

Spørsmål vedrørende pressemeldingen kan stilles til: <br> <br>Försäkringsaktiebolaget Skandia AB <br> <br>Ulf Spång, Finansdirektør, telefon + 46 8 877 29 05 <br>Harry Vos, Konsernkontroller, telefon + 46 8 788 36 43 <br>Birgitta Hammerström, Informasjonsdirektør, telefon + 46 8 788 27 55 <br> <br>Storebrand: <br>Jack Frostad, Informasjonsdirektør, telefon + 47 22 31 57 57 <br>Christian Storm, Finansdirektør, telefon + 47 22 31 10 85 <br>Jon Hippe, Konserndirektør, telefon + 47 22 31 16 85 <br>