STB - Begrenset eksponering i Lehman Brothers

Som følge av kunngjøring fra Lehman Brothers Holdings Inc. ønsker Storebrand å komme med følgende melding:
 
Storebrand Livsforsikring AS har etter kunngjøringen i dag bokført et tap på 72 millioner NOK, hvorav NOK 69 millioner i kundeporteføljen og NOK 3 millioner i selskapsporteføljen. Tapet er begrenset oppad til dette beløpet. Tapet utgjør mindre enn 0,05% av forsikringsreservene i Storebrand Livsforsikring AS.
 
SPP har hatt en mindre aksjepost i Lehman Brothers Holdings Inc. som har resultert i et bokført tap på NOK 1,2 millioner. Tapet er begrenset oppad til dette beløpet.
 
Storebrand Bank har ingen eksponering mot Lehman Brothers.
 
Ingen selskaper i Storebrand gruppen har derivatposisjoner med Lehman Brothers som motpart.
 
Oslo, 15. september 2008
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Abonner