STB - Forlengelse av brolån

I forbindelse med kjøpet av SPP inngikk Storebrand ASA den 3. september 2007 en avtale om mellomfinansiering fra et syndikat av banker ledet av JPMorgan og UBS med forfall 1. september 2008. Lånet er p.t. på EUR 470 millioner. Denne avtalen er nå forlenget med tre måneder med mulighet for ytterligere tre måneders forlengelse, det vil si frem til 2. mars 2009. Storebrand arbeider etter en plan hvor brolånet erstattes av andre lån med lengre løpetid og av høyere kvalitet, slik som kommunisert til markedet i forbindelse med oppkjøpet.
 
Kostnadene for nåværende lån er flytende rente med et påslag på 0,65%-poeng og vil øke med 0,2%-poeng fra september som følge av forlengelsen.
 
Oslo, 23. April
 
Kontaktperson:  Egil Thomphon, konserndirektør, Informasjon og næringspolitikk
tel..934 80 012

Abonner