STB - Innsidehandel

Anders Røed, ledende ansatt i Storebrand, har den 28. februar 2008 kjøpt 1 200 aksjer i Storebrand ASA til en kurs på NOK 42,40. Anders Røed eier etter kjøpet 1 200 aksjer i Storebrand ASA.
 
Oslo 28. Februar 2008

Abonner