STB- INNSIDEHANDEL

Hans Aasnæs, ledende ansatt i Storebrand har den 14. februar 2008 kjøpt 10 000 aksjer i Storebrand ASA til en kurs NOK 45,70. Hans Aasnæs eier etter kjøpet 24 695 aksjer i Storebrand ASA.
 
Oslo 13. Februar 2008
 

Abonner