STB - INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 3. kvartal 2008 inviteres det til følgende arrangementer:
 
Onsdag 29. oktober
 
08.00 CET
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på www.storebrand.no/ir
 
09.00 CET
Felles presse- og analytikerkonferanse i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.
 
Web-TV Presentasjonen vil bli sendt direkte på Web-TV og kan sees på våre hjemmesider fra kl. 09.00. Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon
 
15.00 CET
Det vil i tillegg bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere.
 
Link til konferansen, finner du på våre hjemmesider www.storebrand.no/ir. Påmelding må skje 10 minutter før oppstart på tlf. +47-80080119 eller +47-23000400.
 
DIGITALT OPPTAK:
Opptaket vil ligge klar til avspilling noen få minutter etter at konferansen er ferdig. Ring +47-67894091 konto nr : 1292 etterfulgt av # tast 1 konferanse nr : 292 etterfulgt av # tast 1 - avspillingen starter.
 
Pressemeldingen og kvartalsrapporten gjøres tilgjengelig på Internett 29. oktober kl. 08.00. Alt materiell vil være tilgjengelig på Felix Konferansesenter til samme tidspunkt.
 
Torsdag 30. oktober 14.00 GMT:
Analytikerkonferanse i London i Chartered Insurance Institute, Ostler Suite, 20 Aldermanbury, London.
 
For påmelding, vennligst kontakt Tone Indrebø Næs tlf: 959 05 514 eller e-post tone.indrebo.nas@storebrand.no
 
Oslo, 25. september 2008
 
Med vennlig hilsen for Storebrand ASA
 
Egil Thompson                          Trond Finn Eriksen 
Informasjonsdirektør                  Investor Relations

Abonner