STB - KAPITALMARKEDSDAG


Alle presentasjonene finnes i vedlegg til denne meldingen,
og på Storebrands internettsider www.storebrand.no/ir.

Webcast fra dagens presentasjoner vil gjøres tilgjengelig på
www.storebrand.no/ir i ettermiddag.

Oslo, 12. november 2008

Kontaktpersoner:
Trond Finn Eriksen, IR Tlf. 991 64 135
Frederic Ottesen, Finansdirektør Tlf. 934 03 403

Abonner

Dokumenter og linker