STB- Innsidehandel

Idar Kreutzer, konsernsjef i Storebrand, har den 13.november 2008 kjøpt 10 000 aksjer i Storebrand ASA til en kurs NOK 17,50. Idar Kreutzer eier etter kjøpet 91 760 aksjer i Storebrand ASA.
 
Oslo 13. November 2008

Abonner