STB_ Innsidehandel

Pål Petersen, ledende ansatt  i Storebrand har den 29. oktober 2008 kjøpt
1 000 aksjer i Storebrand ASA til en kurs NOK 13,40.  Pål Petersen eier etter kjøpet 6981 aksjer i Storebrand ASA.
 
 
Oslo 29. oktober  2008
 

Abonner