STB_ Innsidehandel


20 000 aksjer i Storebrand ASA til en kurs NOK 13,11Gunnar Rogstad, eier etter kjøpet
72 912 aksjer i Storebrand ASA.

Oslo 29. oktober 2008

Abonner