STB- Meldepliktig handel

Kari Elin Brakstad, nærstående til ledende ansatt i Storebrand ASA, Frederic Ottesen, har den 13. februar 2008 kjøpt 1 000 aksjer i Storebrand ASA til kurs NOK 45,55. Kari Elin Brakstad eier etter transaksjonen 1 000 aksjer i Storebrand ASA. Frederic Ottesen eier 1 467 aksjer i Storebrand ASA.
 
Oslo 13. februar 2008

Abonner