STB: Resultat 4. kvartal 2003 for If Skadeförsäkring

If Skadeförsäkring fremlegger i dag sitt regnskap for 4. kvartal og hele året 2003.

If kan vise til fortsatt positiv utvikling i 4. kvartal. Driftsresultat i 4. kvartal var på SEK 842 millioner (SEK 604 millioner) og SEK 2.702 millioner (SEK minus 2.080 millioner) i hele 2003 (Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i 2003).

Combined ratio utgjorde i 4. kvartal 99,0% (104,9%) og 100,9% (106,1%) i hele 2003.

Det vises til vedlagte rapport fra If.

Storebrands eierandel i If er 22,47%. Ifs bidrag til Storebrands konsernresultat er NOK 104 mill. i 4. kvartal (NOK 62 millioner) og NOK 324 millioner (NOK minus 244 millioner) for hele 2003. Det er i dette justert for skatt, og i tillegg er det justert for forskjeller mellom svensk og norsk regnskapsstandard.
 
If vil holde en telefonkonferanse i dag kl. 16.30 (CET), se www.if-insurance.com for detaljer.
 
Storebrand vil offentliggjøre sitt fullstendige konsernresultat 18. februar kl. 08.30 (CET)

Kontaktpersoner If: <br> <br> Caroline Rosén <br> Leder for Investor relations <br> Tel: +46 8 788 37 05 <br> Mobile: +46 070 589 0037 <br> <br> Elisabeth Wisén <br> Investor Relations <br> Tel: +46 8 788 24 28 <br> Mobile: +46 8 338 24 28 <br> <br> Kontaktpersoner Storebrand: <br> <br> Egil Thompson <br> Informasjonsdirektør <br> Tlf: 22 48 95 86 <br> Mobil: 93 48 00 12 <br> <br> Nils Robert Hodnesdal <br> Investor Relations <br> Tlf: 22 31 55 33 <br> Mobil: 93 40 38 13