Storebrand: 3. kvartal 2007 Veksten fortsetterter

 •          Konsernresultat på 357 millioner kroner i 3. kvartal og 1 344 millioner hittil i år
 •          Sterk premievekst innenfor livsforsikring
 •          Kundeveksten innenfor bank og skadeforsikring fortsetter
 •          Reduserte avkastningsbaserte inntekter i kapitalforvaltning
 •  
  - Storebrand bekrefter posisjonen som markedets ledende pensjonsleverandør, med sterk vekst i premieinntektene og netto tilflytting fra konkurrentene. Med det planlagte oppkjøpet av SPP, blir Storebrand den største aktøren innenfor pensjon og livsforsikring i Norden. Forberedelsene til gjennomføring av transaksjonen utvikler seg som planlagt, sier konsernsjef Idar Kreutzer.   
   
  Ledende på pensjon
  Storebrand Livsforsikrings resultat er preget av god tilflytting av nye kunder og høy premievekst. Det er bokført en netto tilflytting til Storebrand på 47 millioner kroner i kvartalet og 658 millioner kroner hittil i år. Veksten kommer etter godt salg av pensjon i bedriftsmarkedet. Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i Storebrand Livsforsikring, har vokst med 26 prosent til 3,7 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor.
   
  Kundenes andel av livselskapets overskudd hittil i år har økt med 1 308 millioner kroner til 3 696 millioner kroner sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Resultat til eier øker med 57 millioner kroner til 307 millioner kroner.
   
  226 milliarder til forvaltning
  Kapitalforvaltningsvirksomhetens resultat preges av høye faste og volumbaserte inntekter, men svakere relativ avkastning på forvaltede porteføljer i juli og august svekker kvartalsresultatet. I september var verdiskapningen nøytral, mens det så langt i oktober har vært positiv verdiskapning.
   
  Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 226 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal. Dette er en økning på 9 milliarder fra årsskiftet.
   
  Vekst i banken
  Storebrand Bank har fortsatt sterk kundetilstrømming. Bankens resultat før skatt ble for kvartalet 53 millioner kroner. Resultatet før skatt så langt i år er bedret med 34 millioner kroner til 188 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Kostnadene er i samme periode redusert med 12 millioner kroner.
   
  Attraktiv skadeforsikring
  Salget av skadeforsikring har vært godt også i 3 kvartal. I løpet av kvartalet solgte Storebrand Skadeforsikring 10 600 forsikringspoliser og fikk 3 860 nye kunder. Totalt har selskapet nå
  13 700 kunder med til sammen 39 500 poliser. Internett er skadeselskapets primære salgskanal. Hittil i år har om lag 60 prosent av de nye kundene tegnet forsikring gjennom selskapets nettsalgsløsning.
   
  Oppkjøpet av SPP
  3. september offentliggjorde Storebrand at det er inngått avtale med Handelsbanken om å overta Handelsbankens datterselskap, pensjons- og livsforsikringsselskapet SPP.
   
  Med oppkjøpet vil Storebrand og SPP skape den ledende livsforsikrings- og pensjonstilbyderen i Norden med proforma premieinntekter for 2006 på NOK 27 milliarder. Storebrand har en toårig opsjon på å kunne overta Handelsbankens gjenværende tjenestepensjonsvirksomhet i Handelsbanken Liv, og har i tillegg inngått avtale om distribusjon av tjenestepensjon i Handelsbankens filialnett.
   
  Oppkjøpet er godkjent av Storebrands representantskap. Storebrands generalforsamling behandler fortrinnsrettemisjonen knyttet til oppkjøpet på en ekstraordinær generalforsamling 24. oktober. Kjøpet er videre betinget av myndighetsgodkjennelser, som forventes å være avklart i løpet av november. Transaksjonen planlegges gjennomført før årsskiftet.
   
  Oslo, 17. oktober 2007
   
  Kontaktpersoner:
  Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
  Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: mob. 93 40 38 13
   
  Vedlegg: Styrets 3. kvartalsrapport 2007