Storebrand - Informasjons dokument vedr. oppkjøp av SPP og ny dato for ekstraordinær generalforsamling

Vedlagt på følger informasjonsdokument i tilknytning til oppkjøpet av SPP. Dokumentet er utarbeidet i henhold til Oslo Børs' regelverk (løpende forpliktelser, pkt. 3.5).
 
Dato for ekstraordinær generalforsamling er endret til 24. oktober 2007 (kl. 1600). Informasjonsdokumentet vil bli tilsendt samtlige aksjonærer som vedlegg til innkallingen til generalforsamlingen. Norske aksjonærer vil da også motta en norsk versjon av informasjonsdokumentet. Innkallingen vil bli sendt ut i uke 41.
 
Oslo , 1. oktober 2007
 
 

Abonner

Dokumenter og linker