Storebrand - 2. kvartals telefonkonferanse - endret tidspunkt

Storebrand vil onsdag 8. august 2007 avholde en internasjonal telefonkonferanse kl 1600 . Deltakere fra Storebrand vil være Konserndirektør Økonomi og Finans Odd Arild Grefstad og Leder Investor Relations Nils Robert Hodnesdal. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet)
 
oslo 7. august 2007
 
Nils Robert Hodnesdal
Leder Investor Relations

Abonner