Storebrand - 2. kvartals telefonkonferanse - endret tidspunkt

Storebrand vil onsdag 8. august 2007 avholde en internasjonal telefonkonferanse kl 1600. Deltakere fra Storebrand vil være Konserndirektør Økonomi og Finans Odd Arild Grefstad og Leder Investor Relations Nils Robert Hodnesdal. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23000400 (fra Norge eller utlandet)
 
oslo 7. august 2007
 
Nils Robert Hodnesdal
Leder Investor Relations

Abonner