Storebrand: Embedded Value (MCEV) for 2011 redusert som følge av lave renter og høy markedsvolatilitet

  • Embedded value resultat på minus 5,4 milliarder kroner i 2011.
  • Lavere renter og økt markedsvolatilitet bidrar negativt med minus 5,6 milliarder kroner
  • Sterk vekst i eksisterende forretning, men verdi av ny forretning (VNB) redusert til 385 millioner kroner.
  • Embedded Value (MCEV) for livvirksomheten på 25,0 milliarder kroner ved utgangen av 2011, fondsbaserte produkter øker sin andel av konsernets verdi.
  • Konsernets MCEV per aksje på 63,0 kroner.
Om embedded value

Embedded value (EV) er en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg. Verdien beregnes med utgangspunkt i en rekke forutsetninger knyttet til virksomheten, mikro- og makroøkonomiske forhold samt finansmarkedenes tilstand.

Storebrand utgir en separat EV-rapport med detaljerte opplysninger. EV-rapporten er utarbeidet med en markedskonsistent metodikk (MCEV).

Resultatvikling 2011
MCEV-resultatet er påvirket av den finansielle uroen. Et lavere rentenivå og økt volatilitet i markedet reduserer verdien av forventet fremtidig inntjening. Endringer i makroøkonomiske forhold gir et negativt bidrag på 5,6 milliarder kroner.

Driften av virksomheten og operasjonelle endringer har økt verdien med 467 millioner kroner. Bidraget kommer i første rekke fra lavere fraflytting og sterk vekst i antall ansatte i bedrifter med tjenestepensjon i Storebrand. Lavere kostnader slår også positivt ut.

Verdien av nytegnet forretning i 2011 er beregnet til 385 millioner kroner. Den tidligere kommuniserte reduksjonen i tilflyttede kunder i den norske virksomehten forklarer i hovedsak reduksjonen fra 2010.

Trenden mot økt andel av verdi i fondsbaserte produkter øker kvaliteten på inntjeningen på sikt. I 2011 hvor fallende renter og volatile finansmarkeder har redusert verdien av tradisjonell forretning, har verdien av  fondsbaserte produkter vist en økning.

Øvrig

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohtsvei 9, kl 1000. En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 14:00. For å delta på telefonkonferansen vennligst bruk link på http://www.storebrand.no/ir, eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Telefonnummer: (+47) 23184536.

MCEV presentasjon og disclosure document er vedlagt http://www.newsweb.no.

Disse dokumentene vil også være tilgjengelige på www.storebrand.no.

Oslo, 7. mars 2012

Kontaktpersoner:

Direktør Informasjon og Næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12