Storebrand : Endringer i Storebrands konsernstyringsmodell

I forbindelse med oppkjøpet av SPP gjennomføres det endringer i konsernorganiseringen av Storebrand.
 
Endringene skal sikre en effektiv utnyttelse av konsernets ressurser og tilrettelegge for å realisere verdipotensialet i SPP.
 
Det blir en ny sammensetning av konsernledelsen og områdene som organiseres under hver konserndirektør. Endringene gjennomføres med virkning fra 14. januar 2008.
  • Konsernledelsen utvides til å ha ti medlemmer inkludert konsernsjef Idar Kreutzer
  • De tre virksomhetsområdene Sparing og kapitalforvaltning, Liv og pensjon Norge og SPP representeres med konserndirektører i Konsernledelsen
  • Konsernledelsen vil i tillegg bestå av seks konserndirektører med ansvar for følgende tverrgående funksjonsenheter: Samfunnsansvar, Forretningsutvikling, Informasjon og næringspolitikk, Marked, Operative prosesser og Økonomi/finans og juridisk.
  • Modellen innebærer at Lars Aa. Løddesøl overtar som adm. direktør i Storebrand Livsforsikring
  • I den nye konsernstyringsmodellen organiseres Storebrand Bank og Storebrand Skadeforsikring som selvstendige enheter og satsingsområder.
 
Konsernledelsen
 
-   Konsernsjef, Idar Kreutzer
-   Konserndirektør Sparing og kapitalforvaltning, Hans Aasnæs
-   Konserndirektør Liv og pensjon Norge, Lars Aa. Løddesøl
-   Konserndirektør SPP, Göran Holgerson
-   Konserndirektør Samfunnsansvar, Elin Myrmel-Johansen
-   Konserndirektør Forretningsutvikling, Maalfrid Brath
-   Konserndirektør Informasjon og næringspolitikk, Egil Thompson
-   Konserndirektør Operative prosesser, Roar Thoresen
-   Konserndirektør Økonomi/finans og juridisk, Odd Arild Grefstad
-   Konserndirektør Marked, Anders Røed
 
 
Oslo, 2. januar 2008
 
 
Kontaktpersoner:
Konserndirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
Konserndirektør Odd Arild Grefstad: mob. 93 40 38 5

Abonner