Storebrand:: Fortrinnsrettsemisjonen overtegnet

Tegningsperioden og omsetning av fortrinnsretter i fortrinnsrettsemisjonen knyttet til oppkjøpet av SPP ble avsluttet mandag 10. desember 2007. Den foreløpige tegningsoversikten viser at omlag 258 millioner aksjer er tegnet. Det innebærer at emisjonen på om lag 200 millioner nye aksjer er overtegnet.
 
- Tegningsoversikten viser at fortrinnsrettsemisjonen er godt mottatt i markedet. Emisjonen er overtegnet med om lag 30 prosent og gjennomført på en meget vellykket måte, sier konsernsjef Idar Kreutzer i en kommentar.
 
På grunn av oppgjørstekniske forhold vil det endelige tegningsresultatet først være kjent fredag 14. desember 2007. Børsmelding med angivelse av det endelige tegningsresultatet vil bli sendt på det tidspunkt.
 
Notering og første handelsdag for de nye aksjene på Oslo Børs er forventet den 20. desember 2007.
 
 
Oslo, 11. desember 2007
 
Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86  - mob. 93 48 00 12
 

Abonner