Storebrand - Gjennomføring av If-salget

Storebrand ASA inngikk 11. februar 2004 avtale med Sampo Oyj om salg av alle Storebrands aksjer i If Skadeförsäkring til Sampo. Gjennomføring av transaksjonen var betinget av godkjenning fra offentlige myndigheter, herunder myndigheter i Finland, Sverige og EU. I tillegg er transaksjonen meldt til norske myndigheter.

Vilkårene i salgsavtalen for gjennomføring av aksjesalget er nå oppfylt, og aksjene overdras til Sampo i løpet av neste uke. På samme tidspunkt vil Storebrand motta kontant oppgjør på SEK 5,4 mrd. Dette tilsvarer ca. NOK 5,2 mrd hensyntatt Storebrands valutasikring.
 
Salget av If-aksjene bokføres i 2. kvartal og vil gi Storebrand en regnskapsmessig gevinst i konsernresultatet. Størrelsen på gevinsten bestemmes av bokført verdi på If-aksjene i Storebrands regnskap på overdragelsestidspunktet. Basert på bokførte verdier per 31.12.03 er gevinsten ca. NOK 1,4 mrd før skatt.
 
Oslo, 29.4.2004
 
Kontaktpersoner:
 
Egil Thompson, Informasjonsdirektør Tlf: 22 48 95 86
Mobil: 93 48 00 12
 
Nils Robert Hodnesdal, Investor Relations, Tlf: 22 31 55 33
Mobil: 93 40 38 13

Abonner