Storebrand: INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 4. kvartal 2007 inviteres det til følgende arrangementer:
 
Onsdag 13. februar 2008
08.00 CET
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på

09.00 CET:

Felles Presse- og analytikerkonferanse i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. For påmelding kontakt Anne-S. Wilhelmsen, tel. 22 31 26 20 eller e-mail: aw3@storebrand.no
 
Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt direkte på Web-TV og kan sees på våre hjemmesider fra kl. 09.00 Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon
 
 
15.00 CET
Det vil i tillegg bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. For detaljer knyttet til telefonkonferansen, vises det til Storebrands Investor relations hjemmeside: http://www.storebrand.com/ir.
 
Pressemeldingen og kvartalsrapporten gjøres tilgjengelig på Internett 13. februar kl. 08.00. Alt materiell vil være tilgjengelig på Felix Konferansesenter til samme tidspunkt. I tillegg blir presentasjonen lagt ut på våre hjemmesider http://www.storebrand.no kl. 08.00.

Torsdag 14. februar

14.00 GMT:
Analytikerkonferanse i London i Chartered Insurance Institute, Ostler Suite, 20 Aldermanbury, London.

For påmelding kontakt Scandinavian Financial Communications Ltd. Tel. 01263 861715 eller
e-mail: sfc.stevenson@btinternet.com
 
 
Oslo,  30. januar 2008
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Egil Thompson                                              Trond Finn Eriksen
Informasjonsdirektør                                      Investor Relations
 

Abonner