Storebrand: Kapitalmarkedsdag

I dag arrangerer Storebrand kapitalmarkedsdag i Oslo. Alle presentasjonene er tilgjengelig på Storebrands internett-sider www.storebrand.no/ir.
 
Oslo, 12. oktober 2006
 
 
Kontaktpersoner:
Nils Robert Hodnesdal, IR; Tlf.: 22 31 55 33 / 93 40 38 13
Trygve Stene, IR; Tlf.: 22 31 51 93 / 93 48 00 15
 

Abonner