Storebrand : Kjøp av Raufoss Næringspark

 Kjøp av Raufoss Næringspark
En investorgruppe har inngått kontrakt om kjøp av Raufoss Industripark. Investorgruppen består av Storebrand Optimér ASA, NLI Eiendomsinvest AS, Storebrand Livsforsikring AS, Nammo AS, Finansgruppen Eiendom AS og Vestre Toten Kommune.
 
Det er over 30 leieforhold i parken og årlig leieinntekter er ca. NOK 93 millioner. Hovedleietakerne i parken er Hydro Aluminium Structures Raufoss AS og Nammo AS. Finansgruppen Eiendom AS vil fortsette som forvalter av parken.
 
Raufoss Industripark
Raufoss Industripark er en av landets ledende industriparker. Bedriftene i parken representerer ledende teknologi innen produkter av lettmetaller og komposittmaterialer samt utvikling og produksjon av avanserte bil- og forsvarsprodukter. I 2006 ble Raufoss Industripark valgt ut som en av seks "Norwegian Center of Expertice" (NCE). Raufoss er utvalgt som et satsningsområde for lettvektsmaterialer - aluminium og kompositt.
 
- Raufoss Industripark har hatt flere år med vekst. Dette forventer vi at vil fortsette og vi mener det derfor er mulighet for ytterligere verdiutvikling, sier Frode Åsenden, administrerende direktør Storebrand Eiendom AS.
 
Kjøperne
Storebrand Optimér ASA er et fond tilrettelagt av Storebrand. Fondet gir investorene eksponering mot næringseiendom og aksjemarkedet.
 
NLI Eiendomsinvest AS er et investeringsselskap med en eiendomsportefølje innen logistikk og industri. Selskapet er tilrettelagt av Orkla Finans ASA.  
 
Storebrand Livsforsikring AS er et av Norges største livsforsikringsselskaper. Selskapets eiendomsportefølje er en av landets største.
 
Finansgruppen Eiendom AS er en aktiv eier, utvikler og forvalter av næringseiendom.
 
Nammo AS er en dominerende leietaker i parken. Nammo AS er spesialist på utvikling og produksjon av forsvarsprodukter
 
Vestre Toten Kommune. Hoveddelen av parken er lokalisert innenfor Vestre Toten Kommune. Kommunen er en aktiv medspiller i utvikling av parken.
 
Kontaktpersoner
 
For ytterligere informasjon kontakt:
Frode Åsenden, administrerende direktør Storebrand Eiendom AS, tel 934 03 853

Abonner