Storebrand: STARTER SALG AV NÆRINGSFORSIKRING

Styret i Storebrand ASA ga 15. januar sin tilslutning til at Storebrand Skadeforsikring starter salg av næringsforsikringer. Selskapet vil tilby standardiserte produkter til lave priser over internett til definerte målgrupper.
 
I oppstartsfasen vil virksomheten omfatte standardiserte produkter til definerte små og mellomstore bedrifter, primært innenfor handels- og servicebransjer. Nettløsningen vil være operativ i løpet av 2. kvartal 2008.
 
Storebrand startet med skadevirksomhet for ett år siden, og har siden oppstart fått mer enn
16 000 kunder i privatmarkedet. 60 prosent av kundene har kjøpt forsikringene via internett.
 
- Dette viser at markedet er modent for netthandel også av forsikringer. Våre undersøkelser viser at det er stor interesse og vilje også i bedriftsmarkedet til å dekke sine forsikringsbehov på nett, forutsatt at det er penger å spare på det, sier adm. direktør Gunnar Rogstad i Storebrand Skadeforsikring.
 
Satsingen vil ha et svært begrenset investeringsbehov, og vil ikke påvirke skadeselskapets opprinnelige målsetting om lønnsomhet i løpet av driftsåret 2009.
 
 
 
Oslo, 16. januar 2008
 
 
 
 
For ytterligere informasjon:
 
Adm. direktør Gunnar Rogstad, Storebrand Skadeforsikring, tlf. 928 29 749
Leder Investor Relations Trond Finn Eriksen, Storebrand, tlf. 991 64 135
Informasjonssjef Kristin V. Tønnessen, Storebrand Skadeforsikring, tlf. 934 80 648
 

Abonner