Storebrand:- Foreløpig resultat av fortrinnsrettsemisjonen

Tegningsperioden og omsetning av fortrinnsretter i fortrinnsrettsemisjonen ble avsluttet mandag 10. desember 2007. Den foreløpige tegningsoversikten viser at omlag 258 millioner aksjer er tegnet, hvilket innebærer at emisjonen på 200.090.786 nye aksjer er overtegnet. På grunn av oppgjørstekniske forhold vil det endelige tegningsresultatet først være kjent fredag 14. desember 2007. Børsmelding med angivelse av det endelige tegningsresultatet vil bli sendt på det tidspunkt.
 
Notering og første handelsdag for de nye aksjene på Oslo Børs er forventet den 20. desember 2007.
 
Oslo, 11. desember 2007

Abonner