Storebrand: Gjennomføring av oppkjøpet av SPP

Storebrands oppkjøp av SPP-gruppen er i dag gjennomført, og Storebrand Livsforsikring AS har gjennom sitt svenske datterselskap Storebrand Holding AB ervervet samtlige aksjer i SPP Livförsäkring AB ("SPP") og dermed indirekte SPPs datterselskaper, herunder Euroben Life & Pension Ltd (tidligere Handelsbanken Life & Pension Limited) og SPP Varumärkes AB (tidligere Handelsbanken Varumärkes AB), samt 50 prosent av preferanseaksjene i Nordben Life & Pension Insurance Co. Ltd.  
 
Det vil bli gjennomført organisasjonsmessige tilpasninger som følge av SPP-kjøpet. Dette vil bli kommunisert i egen melding i uke 1 2008.
 
Idar Kreutzer, Odd Arild Grefstad og Lars A. Løddesøl fra Storebrand har tiltrådt som styremedlemmer i SPP med virkning fra i dag.
 
Kontaktpersoner Storebrand:
Egil Thompson, Informasjonsdirektør, tlf  93 48 00 12
Trond Finn Eriksen, IR, tlf 99 16 41 35
 
Oslo, 21. desember 2007

Abonner