Storebrand: Kapitalmarkedsdag tilgjengelig på web-TV

I går torsdag 12. oktober arrangerte Storebrand kapitalmarkedsdag i Oslo. Alle
presentasjonene og web-TV opptak er tilgjengelig på Storebrands internett-sider
 
Oslo, 13. oktober 2006
 
Kontaktpersoner:
Nils Robert Hodnesdal, IR; Tlf.: 22 31 55 33 / 93 40 38 13
Trygve Stene, IR; Tlf.: 22 31 51 93 / 93 48 00 15

Abonner