Storebrand: Ny rapport om obligatorisk tjenestepensjon

ECON Analyse og FAFO presenterte tirsdag en ny rapport om obligatorisk tjenestepensjon. Rapporten er utarbeidet på oppdrag fra Storebrand, og ble lagt frem på Storebrands pensjonskonferanse i Oslo tirsdag.

Beregninger i rapporten viser blant annet at et årlig innskudd på to prosent av lønn på 300 000 kroner vil kunne gi en samlet pensjon fra folketrygd og tjenestepensjon på rundt 60 prosent. Dersom den ansatte selv sparer like mye som bedriften, vil samlet pensjon stige til rundt 65 prosent. Beregningene forutsetter 43 års yrkesdeltakelse. - Dette viser at obligatorisk tjenestepensjon kan danne grunnlag for en god pensjon for alle, sier konsernsjef Idar Kreutzer i Storebrand.
 
Om lag 560.000 arbeidstakere i privat sektor står uten tjenestepensjons­ordning i dag. Gjennom de siste årene har det vært et voksende krav at disse må sikres supplerende ytelser til folketrygden. Kravet har vært reist av fagbevegelsen ved flere tariffoppgjør, og har fått støtte både fra Pensjonskommisjonen og senest fra Regjeringen i Pensjonsmeldingen. Flere modeller for obligatorisk tjenestepensjon er lansert, men alternativene er inntil nå relativt lite utredet.
 
Det er på denne bakgrunnen at Storebrand har engasjert Fafo og ECON Analyse til å beskrive og analysere egenskapene ved ulike modeller for obligatorisk tjenestepensjon.
 
- Fremtidens pensjonssystem er blant tiårets viktigste politiske spørsmål. Debatten det siste året viser at temaet engasjerer bredt i det norske samfunnet, og den siste tiden har også debatten om obligatoriske tjenestepensjoner startet for alvor. Storebrand har arbeidet med tjenestepensjoner siden 1917. Debatten om obligatoriske tjenestepensjoner engasjerer oss sterkt, og er en debatt vi også har grunnlag for å være en del av. Rapporten fra Fafo og ECON Analyse vil skape bedre innsikt i hvordan en obliga­torisk tjenestepensjonsordning best kan organiseres, administreres og forvaltes, sier Kreutzer.
 
I rapporten drøftes blant annet erfaringer fra arbeidsmarkedsbaserte pensjons­ordninger i utvalgte europeiske land, hvilke modeller som vil være aktuelle for en lovfestet tjenestepensjonsordning i Norge, hvor god samlet pensjon ulike tjenestepensjonsordninger vil kunne gi den enkelte, og hva som kan bli omfanget av slike ordninger, målt ved årlige innbetalinger og kapital til forvaltning.
For å belyse disse spørsmålene har Fafo og ECON Analyse kartlagt det norske pensjonsmarkedet, gjennomført studier av tre europeiske land med høy utbredelse av tjenestepensjonsordninger, og intervjuet sentrale representanter for både finansnæringen og partene i arbeidsmarkedet i Norge om deres syn på obligatorisk tjenestepensjon.
 
Jon M. Hippe, daglig leder i Fafo, og Roar Bergan, forsker i ECON Analyse, har hatt ansvar for å utføre oppdraget. Sammendrag av rapporten og informasjon om bestilling er lagt ut på Storebrands Internett-sider: storebrand.no/pensjonskonferanse.
 
Oslo, 25. januar 2004

Kontaktpersoner: <br> <br> Storebrand: Informasjonssjef Per Ivar Sandvik: tlf. 22 31 14 62 - mob. 93 40 31 83 <br> <br> Fafo: Daglig leder Jon M. Hippe, <br> tlf. 95 75 70 00 <br> <br> ECON Analyse: Forsker Roar Bergan, <br> tlf. 98 26 39 81 <br> <br>