Storebrand: Resepten for lavere sykefravær

Bedriftene kan gjøre mye selv for å redusere sykefraværet - både når det gjelder forebygging og reparasjon. Her er gode tips.
 
Regjeringen ønsker at bedriftene skal betale en større del av regningen for det høye sykefraværet. Innstrammingsforslaget satte sinnene i kok hos samtlige organisasjoner i arbeidslivet. Reaksjonene førte til at det ble nedsatt et sykelønnsutvalg, som allerede førstkommende mandag skal legge frem alternativer til regjeringens forslag. Partene i arbeidslivet venter i spenning.
 
Store tap for bedriftene
Selv med dagens sykelønnsordning er ansattes fravær kostbart for bedriftene. SINTEF og NHO har beregnet at én sykedag i gjennomsnitt koster bedriften 1900 kroner i form av lavere produksjon, utgifter til vikar eller overtid.
 
Resepten
- Storebrand Helse har mange bedriftskunder som har jobbet mye med å redusere sykefraværet og antall uføre. Det er en rekke kjennetegn ved de beste i klassen, forteller Bjarke Thorøe, administrerende direktør i Storebrand Helseforsikring. Stikkordene er forebyggende HMS-arbeid, fleksibel arbeidstid, oppfølging av sykmeldte og helseforsikring.
 
HMS-arbeid og oppfølging av sykmeldte
- Nøkkelen til lavere sykefravær ligger i å skape et helsefremmende arbeidsmiljø der ansatte trives og føler seg verdsatt, sier Lene Tennebeck, HMS-direktør i Storebrand. Det er imidlertid bare en mindre del av sykefraværet, 20 til 40 prosent, som skyldes forhold i arbeidet. Derfor er det også viktig å motivere ansatte til å ha en sunn livsstil.
 
Ledere i mønsterbedrifter er svært flinke til å følge opp sykmeldte og legge til rette for at de skal komme tilbake på jobb.
 
- For å styrke det videre arbeidet med IA-avtalen håper vi at sykelønnsutvalget finner frem til gode virkemidler på dette området, sier Tennebeck. 
 
Reparerer med helseforsikring
De to siste årene har antall personer som har fått helseforsikring via sin bedrift blitt doblet, viser tall fra Finansnæringens Hovedorganisasjon.
 
Søkemotorbedriften Fast er en av mange bedrifter som har tegnet helseforsikring for alle ansatte. Forsikringen får de sykemeldte raskt tilbake på jobb, og bidrar til bedriftens lave sykefravær - kun 2 % - under en tredjedel av landsgjennomsnittet.
 
- At arbeidstagere må skatte av verdien av helseforsikringen mener jeg er tull. At man får rask behandling ved sykdom er i alles interesse: Den ansatte blir raskere frisk, bedriften slipper å leie inn vikarer og samfunnet sparer sykepenger. Politikerne bør innføre skattefritak for helseforsikring, slik det var i perioden 2003 til 2005, kommenterer Bjørn Lidsheim, personaldirektør i Fast.
 
Kontaktpersoner:
- Storebrand Helse, administrerende direktør Bjarke Thorøe, telefon 22 31 13 13, mobil 934 03 048 
- Storebrand Livsforsikring, HMS-direktør Lene Tennebeck, telefon 22 31 59 27, mobil 952 01 369
- Fast, personaldirektør Bjørn Lidsheim, Telefon 23 01 13 13, mobil 480 11 313
 
Bilder av Bjarke Thorøe og Lene Tennebeck ligger vedlagt.