Storebrand: Resultat 1. kvartal 2007

Høy kundevekst og godt resultat
  • Konsernresultatet i 1. kvartal ble 389 millioner kroner.
  • God verdiskapning for kunder og eiere i livselskapet.
  • Verdijustert kapitalavkastning på 2,1 prosent og kursreservene er økt med 900 millioner kroner.
  • Den gode utviklingen i Storebrand Kapitalforvaltning fortsetter.
  • God vekst i langsiktig sparing og forsikring.
 
- Storebrand vokser i et godt marked og leverer et tilfredsstillende konsernresultat for 1. kvartal 2007. Nye forretningsområder utvikler seg i henhold til plan og tiltak for økt produktivitet og konkurransekraft gjennomføres med full styrke, sier konsernsjef Idar Kreutzer.    
 
Sterk utvikling i livsforsikring
Veksten i Storebrand Livsforsikrings forretningsvolum er videreført. Det er bokført en netto tilflytting på 384 millioner kroner i kvartalet. Det er godt salg av pensjon i bedriftsmarkedet. Ved utgangen av kvartalet hadde om lag 16 000 bedrifter med til sammen 900 millioner kroner i årlig premievolum etablert obligatorisk tjenestepensjon (OTP) i Storebrand, en vekst på 190 millioner kroner i kvartalet.
 
Totale premieinntekter, eksklusiv tilflyttede midler i Storebrand Livsforsikring, er økt med 10 prosent til 5,4 milliarder kroner i forhold til samme periode i fjor. Det har vært en god utvikling i livselskapets investeringsportefølje. Verdijustert kapitalavkastning ble 2,1 prosent og kursreservene er økt med nær 900 millioner kroner i kvartalet.
 
220 milliarder til forvaltning
Kapitalforvaltningsvirksomheten fortsetter resultatfremgangen. Resultat før skatt er for kvartalet økt fra 20 til 31 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor. Resultatet er preget av vekst i midler til forvaltning og god avkastning på investerte midler.
 
Storebrand Kapitalforvaltning forvaltet 220 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal. Dette er en økning på 3 milliarder fra årsskiftet.  Økningen er drevet av stor nytegning i fond og positiv verdiutvikling i porteføljene.
 
5 900 nye bankkontoer
Utlånsveksten i Storebrand Bank har hittil i 2007 vært på 7 prosent i privatmarkedet og det er åpnet 5 900 nye kontoer i kvartalet. Resultatforbedrende tiltak forventes å gi gradvis økt effekt gjennom året.
 
Kjøper skade på nett
Nyetablerte Storebrand Skadeforsikring har fått en god mottakelse. I løpet av kvartalet fikk selskapet 3 300 nye kunder, og det totale antallet kunder i porteføljen ved utgangen av mars var 5 400. Hele 55 prosent av kundene har tegnet skadeforsikring gjennom selskapets Internettsider.
 
Oslo, 2. mai 2007
 
Kontaktpersoner:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
Investor Relations-ansvarlig Nils Robert Hodnesdal: mob. 93 40 38 13
 
Vedlegg: Styrets 1. kvartalsrapport 2007 og
                Analytikerpresentasjon for 1. kvartal 2007