Storebrand: SPP Livförsäkring AB får medhold i Tingsrätten i tvisten med Svenskt Näringsliv

Tingsrätten i Stockholm har i dag avsagt dom som gir Storebrands svenske datterselskap, SPP Livförsäkring AB, medhold i tvisten mot Svenskt Näringsliv. Svenskt Näringsliv har som kunde saksøkt SPP Livförsäkring AB grunnet uenighet rundt tolkningen av forsikringskontraktene i "Defined Benefit" (DB) porteføljen.

SPP Livförsäkring AB er fornøyd med at Tingsrätten deler selskapets syn på tolkningen av forsikringskontraktenes vilkår. Dette var som forventet og påvirker derfor ikke den finansielle stillingen til SPP Livförsäkring AB.

Svenskt Näringsliv har tre uker på seg til å vurdere en eventuell anke til Hovrätten.

Lysaker, 9. mars 2012

Kontaktpersoner:
Direktør Informasjon og Næringspolitikk, Jan Otto Risebrobakken 48 08 26 02
Informationschef SPP, Åsa Wallenberg +46 84 51 71 83
Investor Relations-ansvarlig, Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

Abonner