Storebrand 1. kvartal 2002 - ekskl. If

Positiv utvikling i kjernevirksomheten


· I livselskapet har salget av kollektivforsikring vært godt og flyttebalansene er positive. Salget av helseforsikring har vokst med 78 prosent
· Storebrand Kapitalforvaltning har økende markedsandeler innen verdipapirfond, og totalt salgsvolum for virksomheten beløper seg til 1,8 mrdr. kroner i kvartalet
· På bankområdet gjennomføres det en samordning under felles ledelse. Samtidig iverksettes det tiltak som skjerper kravet til lønnsomhet i distribusjonsapparatet

Kontaktpersoner: <br> <br>Finansdirektør Lars Aa Løddesøl: 2231 5624 - 934 80151 <br>Informasjonsdirektør Egil Thompson: 2248 9586 - 934 80012 <br>Investor Relations Nils Robert Hodnesdal: 2231 5533 - 934 03813 <br>

Abonner

Dokumenter og linker