Storebrand ASA

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2013. Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir

Lysaker, 17. mars 2014

Vedlegg: Storebrand ASAS årsrapport 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner