Storebrand ASA : Årsrapport 2011

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2011.  Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir.
 
 Lysaker, 21. mars 2012
 
 Vedlegg: Årsrapporten 2011

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker